Architectenbureau Otto Das

 
De nieuwe entree in volle glorie maakt de wedergeboorte van het woongebouw de Bizet compleet.

Bizetflat

De Bizetflat van Vestia Westland is een woongebouw van bijna 200 meter lang gelegen aan de Stokdijkkade in het centrum van Naaldwijk. Het gebouw heeft 99 huurwoningen en werd gebouwd in 1972. Het gebouw werd gebouwd in het bouwsysteem Elementum.

Alle kozijnen zijn voorzien van HR+ dubbelglas en de beweegbare delen zijn vernieuwd. Ook de voordeuren zijn vernieuwd. De ventilatie is vernieuwd en de klepramen zijn vervangen door zelfregelende ventilatieroosters. Verder zijn de galerijen opgehoogd en is het hele woongebouw opnieuw geschilderd.

De liften zijn van nieuw kooien en de interieurs zijn opnieuw ingericht. De eindgevel bestaat uit grote dubbelwandige prefab betonplaten. Isolatie daarvan bleek niet kostendekkend. Deze gevel is wel voorzien van een groot beeldmerk.

Bij het groot onderhoud in 2008/2009 zijn twee markante nieuwe hoofdtoegangen toegevoegd. Tussen beide nieuwe toegangen is een tuinmuur aangebracht, die de tuinen van de woningen op de begane grond afsluit van het naastgelegen groengebied.

In de interieurs van de woningen zijn de keukens en badkamers vernieuwd. De blokverwarming is gewijzigd naar individuele stookinstallaties. Deze werkzaamheden zijn begeleid door Alphaplan.

In 2009 is de renovatie gereed gekomen. De uitvoering van de renovatie was in handen van Aannemingsbedrijf Panagro.