Architectenbureau Otto Das

 
Een van de zeven entrees aan de Van Hogendorpstraat in het centrum van Den Haag. Zie ook de Van der Duinstraat.

Hogendorpstraat / van der Duijnstraat

Deze flats naar ontwerp van de architect Dirk Roosenburg zijn een variant op het Haagse portiektype. Het wooncomplex bestaat uit 7 portieken aan de Van der Duijnstraat en ruggelings daarachter 7 portieken aan de Van Hogendorpstraat in het Stationsgebied rond het Hollands Spoor. Tussen beide woongebouwen bevindt zich een gemeenschappelijke binnentuin.

De twee woongebouwen zijn 3 bouwlagen hoog, zoals de meeste woningbouw van Den Haag uit de jaren dertig van de 20e eeuw. De bovenwoningen hebben geen centrale buitentrap, zoals gebruikelijk bij het Haagse portiek. Alle toegangen van de zes woningen liggen op de begane grond.

Om ruimte te verkrijgen voor twee inwendige trappen moest gedeeltelijk in de voortuin worden uitgebouwd. Die uitbouw is nog eens vergroot door daar kleine bergingen aan te bouwen. 

Er ontstond overlast voor de bewoners, die noopte tot afsluiting van de portieken. Architektenburo Otto Das heeft het smalle portiek afgesloten met een stalen pui. Daarin zijn brievenbussen en een spreek/luister installatie opgenomen. De luifel boven de entree hangt ver naar voren, maar laat een smalle strook aan weerszijden open voor de naastgelegen plantenbakken. De luifel boven het ingangsgebied bestaat uit twee stalen profielen die met twee trekstaven aan het woongebouw zijn opgehangen. De profielen doen tevens dienst als goot. Onder de goot zijn verticale lichtbakken geplaatst waarin de postkasten zijn opgenomen.

Ook de huisnummers bij de voordeur en de portieken zijn vernieuwd. De cijfers zijn ontworpen door letterontwerper Peter Verheul.

Opdrachtgever voor de portiekafsluiting van deze 84 appartementen was Vestia Den Haag Zuid-Oost. De staalconstructie werd uitgevoerd door Staalconstructiebedrijf Wauben uit Den Haag.