Architectenbureau Otto Das

 
Stieltjesstraat Vestia Den Haag Zuid-Oost

Architectuur

De bouwopgave voor de komende jaren bestaat voor twee derde uit het aanpassen van de bestaande woningvoorraad. Dat veel utilitaire gebouwen zullen worden omgebouwd tot woningen is al duidelijk geworden. Het betekent dat wij zorgvuldig om zullen gaan met het beschikbare erfgoed, maar niet zullen aarzelen om grondig in te grijpen als dat nodig is.

Trefwoord is verduurzaming van de bestaande wonngvoorraad. Door betere isolatie zal allereerst het verbruik moeten worden verminderd. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan duurzame vormen van energie opwekking.

Zowel in hoofdopzet als op detailnveau schenken wij grote aandacht aan bijzondere bouwwerken gerealiseerd door voorgaande generaties. Bij alle architectonische ingrepen die noodzakelijk zijn, willen wij een bijdrage leveren aan het decor van het dagelijks leven.